Točen čas v Yangonu

Ura v Yangonu - Myanmar je sihronizirana z GMT +6:30
UTC / GMT
Privzeti časovni pas: GMT +6:30
Aktualni časovni pas: GMT +6:30

PREMIK URE NA POLETNI ČAS
(ena ura naprej)
Ni podatkov za tekoče leto.

PREMIK URE NA ZIMSKI ČAS
(ena ura nazaj)
Ni podatkov za tekoče leto.