Točen čas v Torontu

Ura v Torontu - Kanada je sihronizirana z GMT -5
UTC / GMT
Privzeti časovni pas: GMT -5
Aktualni časovni pas: GMT -5

PREMIK URE NA POLETNI ČAS
(ena ura naprej)
8. marca 2015 ob 2:00 uri po lokalnem času.

PREMIK URE NA ZIMSKI ČAS
(ena ura nazaj)
1. novembra 2015 ob 2:00 uri po lokalnem času.