Točen čas v Taipei

Ura v Taipei - Tajvan je sihronizirana z GMT +8
UTC / GMT
Privzeti časovni pas: GMT +8
Aktualni časovni pas: GMT +8

PREMIK URE NA POLETNI ČAS
(ena ura naprej)
Ni podatkov za tekoče leto.

PREMIK URE NA ZIMSKI ČAS
(ena ura nazaj)
Ni podatkov za tekoče leto.