Točen čas v Stockholmu

Ura v Stockholmu - Švedska je sihronizirana z GMT +1
UTC / GMT
Privzeti časovni pas: GMT +1
Aktualni časovni pas: GMT +1

PREMIK URE NA POLETNI ČAS
(ena ura naprej)
29. marca 2015 ob 2:00 uri po lokalnem času.

PREMIK URE NA ZIMSKI ČAS
(ena ura nazaj)
25. oktobra 2015 ob 3:00 uri po lokalnem času.