Točen čas v New Orleansu

Ura v New Orleansu - Lousiana je sihronizirana z GMT -5
UTC / GMT
Privzeti časovni pas: GMT -6
Aktualni časovni pas: GMT -5

PREMIK URE NA POLETNI ČAS
(ena ura naprej)
10. marca 2013 ob 2:00 uri po lokalnem času.

PREMIK URE NA ZIMSKI ČAS
(ena ura nazaj)
3. novembra 2013 ob 2:00 uri po lokalnem času.