Točen čas v Montevideu

Ura v Montevideu - Urugvaj je sihronizirana z GMT -3
UTC / GMT
Privzeti časovni pas: GMT -3
Aktualni časovni pas: GMT -3

PREMIK URE NA POLETNI ČAS
(ena ura naprej)
3. novembra 2019 ob 2:00 uri po lokalnem času.

PREMIK URE NA ZIMSKI ČAS
(ena ura nazaj)
10. marca 2019 ob 2:00 uri po lokalnem času.