Točen čas v Managui

Ura v Managui - Nikaragua je sihronizirana z GMT -6
UTC / GMT
Privzeti časovni pas: GMT -6
Aktualni časovni pas: GMT -6

PREMIK URE NA POLETNI ČAS
(ena ura naprej)
Ni podatkov za tekoče leto.

PREMIK URE NA ZIMSKI ČAS
(ena ura nazaj)
Ni podatkov za tekoče leto.