Točen čas v Istanbulu

Ura v Istanbulu - Turčija je sihronizirana z GMT +2
UTC / GMT
Privzeti časovni pas: GMT +2
Aktualni časovni pas: GMT +2

PREMIK URE NA POLETNI ČAS
(ena ura naprej)
Se ne prestavlja.

PREMIK URE NA ZIMSKI ČAS
(ena ura nazaj)
Se ne prestavlja.