Točen čas v Honolulu

Ura v Honolulu - ZDA Hawaii je sihronizirana z GMT -10
UTC / GMT
Privzeti časovni pas: GMT -10
Aktualni časovni pas: GMT -10

PREMIK URE NA POLETNI ČAS
(ena ura naprej)
Ni podatkov za tekoče leto.

PREMIK URE NA ZIMSKI ČAS
(ena ura nazaj)
Ni podatkov za tekoče leto.