Točen čas v Hanoiu

Ura v Hanoiu - Vietnam je sihronizirana z GMT +7
UTC / GMT
Privzeti časovni pas: GMT +7
Aktualni časovni pas: GMT +7

PREMIK URE NA POLETNI ČAS
(ena ura naprej)
Ni podatkov za tekoče leto.

PREMIK URE NA ZIMSKI ČAS
(ena ura nazaj)
Ni podatkov za tekoče leto.