Točen čas v Atlanti

Ura v Atlanti - ZDA Georgia je sihronizirana z GMT -4
UTC / GMT
Privzeti časovni pas: GMT -5
Aktualni časovni pas: GMT -4

PREMIK URE NA POLETNI ČAS
(ena ura naprej)
10. marca 2013 ob 2:00 uri po lokalnem času.

PREMIK URE NA ZIMSKI ČAS
(ena ura nazaj)
3. novembra 2013 ob 2:00 uri po lokalnem času.