Točen čas v Buenos Airesu

Ura v Buenos Airesu - Argentina je sihronizirana z GMT -3
UTC / GMT
Privzeti časovni pas: GMT -3
Aktualni časovni pas: GMT -3

PREMIK URE NA POLETNI ČAS
(ena ura naprej)
Ni podatkov za tekoče leto.

PREMIK URE NA ZIMSKI ČAS
(ena ura nazaj)
Ni podatkov za tekoče leto.