Točen čas v Anchorage

Ura v Anchorage - ZDA Aljaska je sihronizirana z GMT -8
UTC / GMT
Privzeti časovni pas: GMT -9
Aktualni časovni pas: GMT -8

PREMIK URE NA POLETNI ČAS
(ena ura naprej)
10. marca 2013 ob 2:00 uri po lokalnem času.

PREMIK URE NA ZIMSKI ČAS
(ena ura nazaj)
3. novembra 2013 ob 2:00 uri po lokalnem času.