Za namene tega pravnega obvestila je spletna stran in pripadajoče podstrani na naslovu www.tocnaura.si (v nadaljevanju spletno mesto, spletna stran ali spletišče). Vse pravice so pridržane. Informacije in gradiva na spletnem naslovu www.tocnaura.si so zaščitene s pravicami intelektualne lastnine lastnika domene in spletne strani (v nadaljevanju Lastnik) ali pravnih subjektov, katerih vsebine so vključene v/na spletnem mestu.

To pravno obvestilo lahko Lastnik kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokratni spremenjeni obliki, zato priporočamo, da jih v primeru redne uporabe spletnega mesta spremljate na teh straneh. Z uporabo te strani ste izkazali in potrdili, da ste seznanjeni z našimi pogoji in da se z njimi strinjate. Lastnik spletnega mesta: Alenka Bagić, Vojkovo nabrežje 27, 6000 Koper SI. Zadnja sprememba obvestila: 14.06.2013.

 

1. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Lastnik se bo trudil za optimalno delovanje spletnega mesta, vendar ne prevzema nikakršnih odgovornosti in garancij za nemoteno uporabo in točnost predstavljenih informacij. Vsi uporabniki uporabljajo spletno mesto na lastno odgovornost. Niti Lastnik, niti katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi spletnega mesta ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv na spletnem mestu ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Lastnik tudi ne more biti odgovoren za kakršnekoli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do spletnega mesta, zaradi vašega obiska strani ali kakršnekoli njegove uporabe. Lastnik ne more biti odgovoren za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe Spletišča.

 

2. OMEJITEV UPORABE PODATKOV IN GRADIV

Informacije in gradiva, ki so prikazana na spletnem mestu, lahko uporabljate za vašo osebno, domačo rabo, pri čemer ne smete spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljena je uporaba in tiskanje informacij ter gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na spletnem mestu ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa spletnega mesta za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo.

Lastnik ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane s spletnim mestom. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani je odgovornost Lastnika za vse primere izključena.

Uporaba strani v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja strani na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.

 

3. VARSTVO PODATKOV, ZASEBNOST, PIŠKOTKI IN DRUGE TEHNOLOGIJE

Lastnik lahko avtomatsko zbira podatke o uporabi teh strani, predvsem podatke, katere strani so največkrat obiskane, koliko obiskovalcev dnevno obišče te strani in koliko časa obiskovalci ostanejo na posamezni strani. Lastnik analitične podatke pridobiva neposredno s strani strežniških podatkov in zapisov (ang. server log's), ki so sestavni del delovanja strežnika in brez uporabe aplikacij tretjih ponudnikov. Ti podatki ne omogočajo vpogleda v osebne podatke uporabnikov. Lastnik podatke o obiskanosti spletnega mesta uporablja za lastne potrebe in jih ne posreduje tretjim osebam.

Osebnih podatkov in kontaktnih informacij ne bomo uporabljali v druge namene ter jih brez izrecnega dovoljenja uporabnika spletnega mesta ne bomo razkrili tretjim strankam. Storili bomo vse, da vaše osebne podatke zaščitimo pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami. Vaši podatki, posredovani preko kontaktnih obrazcev na spletnem mestu bodo skrbno hranjeni v zmožnostih lastnika. Lastnik se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta. Zbrane podatke bomo uporabili izključno za izboljšanje uporabe spletnega mesta ter v namene, za katere jih bodo posredovali uporabniki spletnega mesta.

3.1. Piškotki

Spletna stran tocnaura.si uporablja piškotke. Več o piškotkih si lahko preberete na tej povezavi

 

3.2. Lokalna shramba

Lokalna shramba omogoča hitrejše in optimirano delovanje spletne strani ter manjšo obremenitev spletne povezave uporabnika, s čimer pa ne posega v zasebnost uporabnika in ne prenaša podatkov lastnikom spletnega mesta ali drugim tretjim osebam. Nastavitve lokalne shrambe lahko kadarkoli spremenite v nastavitvah vašega brskalnika, če le ta omogoča opcijo lokalne shrambe.

3.3. Povezave na druga spletna mesta

Na naši spletni strani imamo objavljene tudi nekatere povezave na druga spletna mesta, ki lahko uporabljajo piškotke ali druge tehnologije. Lastnik ne odgovarja za uporabo teh spletnih mest, bodisi njihovo vsebino ali tehnologijo, katero uporabljajo.

 

5. TOČNOST VSEBINE

Lastnik ne jamči za točnost podatkov, ki so del vsebine na spletišču. Podatki vremena so odvisni od ponudnika informacij, s katerim je povezan modul za prikaz. Modul za prikaz vremenskih informacij je povezan s storitvijo Yahoo Weather. Prikaz in podatki razdalj med kraji ter točnost prikaza informacij aplikacije za izračun razdalj na za to namenjeni podstrani Spletišča so odvisne od ponudnika storitev Google Maps. Časovni prikazi ur na spletišču so sihronizirani s strežnikom ponudnika gostovanja. Lastnik ne odgovarja za nikakršno nastalo škodo uporabnikom in obiskovalcem spletišča z uporabo informacij, ki so predstavljene na spletišču, bodisi povzročeno materialno ali nematerialno škodo. Lastnik spletišča se bo po najboljših močeh trudil zagotavljati ažurne in točne informacije. Morebitne napake ali neažuren prikaz časa se lahko pojavi tudi ob počasnejši spletni povezavi uporabnika, preveliki obremenjenosti strežnika, bodisi zaradi povečanega števila obiskovalcev, druge tehnične narave ali sistemsko težavo brskalnika. V času prestavljanja ure iz poletnega na zimski čas in obratno, se bodo ure uskladile predvidoma v 24-ih urah z novim, točnim časom. V času prestavljanja na poletni/zimski čas ter ob povečanem obisku spletišča se lahko pojavijo tehnične težave pri pravilnem prikazu ur in točnega časa ter osveževanja vremenskih informacij. Uporaba dodatnih aplikacij na spletnem mestu, kot so štoparica, koledar, odštevalnik časa in podobni spletni programi/dodatki, so na voljo brez garancije za pravilno delovanje le teh. Lastnik spletnega mesta ne prevzema odgovornosti za uporabo in točnost delovanja objavljenih aplikacij in ostalih programov na spletišču.

5.1. Podprtost brskalnikov

Podpiramo vse novejše brskalnike z nameščenimi rednimi posodobitvami. Ne podpiramo starejših brskalnikov, kot so Internet Explorer 7, 6, 5 in starejši ter druge, starejši od 5 let.

5.2. Javascript

Za pravilen ogled spletnega mesta je priporočljivo, da uporabnik omogoči Javascript v brskalniku ali požarnem zidu na računalniku, saj spletno mesto le tega uporablja za prikaz ure, datuma in ostalih funkcij/aplikacij.

Z vstopom na spletišče se obiskovalec oziroma uporabnik strinja s pravnim obvestilom in njegovimi določbami.

 

6. OPOMNIK O SPREMEMBI URE

Obiskovalcem spletnega mesta je na voljo tudi opomnik o prestavljanju/premiku ure iz poletnega na zimski čas. Za uspešno registracijo in prijavo na opomnik je potrebno vnesti ime in veljaven elektronski naslov, na katerega bo prejemnik/prijavljenec prejel obvestilo o aktualnem premiku ure v Sloveniji. Obvestilo prejemnikom se vrši le enkrat (1), dva (2) dni pred uradnim premikom ure v republiki Sloveniji in le za to uro. Prejemnik mora vnesti točne podatke. Podatki prejemnika se bodo varovali skrbno in se ne bodo posredovali tretjim osebam brez predhodnega soglasja prejemnika. Prejemnik se lahko kadarkoli odjavi od obvestil tako, da pošlje elektronsko sporočilo na info@tocnaura.si, zadeva: Odjava - opomnik. Na spletni strani izvajamo občasna vzdrževalna dela, zato se lahko zgodi, da prijava uporabnika ni bila zabeležena v sistem prijave na opomnik. Lastnik spletnega mesta ne odgovarja za morebitno nastalo škodo v primeru neprejete prijave ali tehnične napake ob pošiljanju opomnika ob premiku ure.