Točen čas v Wellingtonu

Ura v Wellingtonu - N. Zelandija je sihronizirana z GMT +13
UTC / GMT
Privzeti časovni pas: GMT +12
Aktualni časovni pas: GMT +13

PREMIK URE NA POLETNI ČAS
(ena ura naprej)
28. septembra 2015 ob 2:00 uri po lokalnem času.

PREMIK URE NA ZIMSKI ČAS
(ena ura nazaj)
06. aprila 2015 ob 3:00 uri po lokalnem času.