Točen čas v San Jose

Ura v San Jose - Kostarika je usklajena z GMT -6
UTC / GMT
Privzeti časovni pas: GMT -6
Aktualni časovni pas: GMT -6

PREMIK URE NA POLETNI ČAS
(ena ura naprej)
Ni podatkov za tekoče leto.

PREMIK URE NA ZIMSKI ČAS
(ena ura nazaj)
Ni podatkov za tekoče leto.