Točen čas v Sani

Ura v Sani - Jemen je usklajena z GMT +3
UTC / GMT
Privzeti časovni pas: GMT +3
Aktualni časovni pas: GMT +3

PREMIK URE NA POLETNI ČAS
(ena ura naprej)
Ni podatkov za tekoče leto.

PREMIK URE NA ZIMSKI ČAS
(ena ura nazaj)
Ni podatkov za tekoče leto.