Točen čas v Rigi

Ura v Rigi - Latvija je usklajena z GMT +3
UTC / GMT
Privzeti časovni pas: GMT +2
Aktualni časovni pas: GMT +3

PREMIK URE NA POLETNI ČAS
(ena ura naprej)
30. marca 2014 ob 3:00 uri po lokalnem času.

PREMIK URE NA ZIMSKI ČAS
(ena ura nazaj)
26. oktobra 2014 ob 4:00 uri po lokalnem času.