Točen čas v Quitu

Ura v Quitu - Ekvador je usklajena z GMT -5
UTC / GMT
Privzeti časovni pas: GMT -5
Aktualni časovni pas: GMT -5

PREMIK URE NA POLETNI ČAS
(ena ura naprej)
Ni podatkov za tekoče leto.

PREMIK URE NA ZIMSKI ČAS
(ena ura nazaj)
Ni podatkov za tekoče leto.