Točen čas v Port au Prince

Ura v Port au Prince - Haiti je usklajena z GMT -4
UTC / GMT
Privzeti časovni pas: GMT -5
Aktualni časovni pas: GMT -4

PREMIK URE NA POLETNI ČAS
(ena ura naprej)
Ni podatkov za tekoče leto.

PREMIK URE NA ZIMSKI ČAS
(ena ura nazaj)
Ni podatkov za tekoče leto.