Točen čas v Port Moresby

Ura v Port Moresby - P.N. Gvineja je usklajena z GMT +10
UTC / GMT
Privzeti časovni pas: GMT +10
Aktualni časovni pas: GMT +10

PREMIK URE NA POLETNI ČAS
(ena ura naprej)
Ni podatkov za tekoče leto.

PREMIK URE NA ZIMSKI ČAS
(ena ura nazaj)
Ni podatkov za tekoče leto.