Točen čas v Majuru

Ura v Majuru - Maršalovi otoki je usklajena z GMT +12
UTC / GMT
Privzeti časovni pas: GMT +12
Aktualni časovni pas: GMT +12

PREMIK URE NA POLETNI ČAS
(ena ura naprej)
Ni podatkov za tekoče leto.

PREMIK URE NA ZIMSKI ČAS
(ena ura nazaj)
Ni podatkov za tekoče leto.