Točen čas v Jamestownu

Ura v Jamestownu - Sv. Helena je usklajena z GMT +0
UTC / GMT
Privzeti časovni pas: GMT +0
Aktualni časovni pas: GMT +0

PREMIK URE NA POLETNI ČAS
(ena ura naprej)
Ni podatkov za tekoče leto.

PREMIK URE NA ZIMSKI ČAS
(ena ura nazaj)
Ni podatkov za tekoče leto.