Točen čas v Honiari

Ura v Honiari - Solom. otoki je usklajena z GMT +11
UTC / GMT
Privzeti časovni pas: GMT +11
Aktualni časovni pas: GMT +11

PREMIK URE NA POLETNI ČAS
(ena ura naprej)
Ni podatkov za tekoče leto.

PREMIK URE NA ZIMSKI ČAS
(ena ura nazaj)
Ni podatkov za tekoče leto.