Točen čas v Podgorici

Ura v Podgorici - Črna Gora je sihronizirana z GMT +1
UTC / GMT
Privzeti časovni pas: GMT +1
Aktualni časovni pas: GMT +1

PREMIK URE NA POLETNI ČAS
(ena ura naprej)
30. marca 2014 ob 2:00 uri po lokalnem času.

PREMIK URE NA ZIMSKI ČAS
(ena ura nazaj)
26. oktobra 2014 ob 3:00 uri po lokalnem času.