Točen čas v Cabo Verde

Ura v Cabo Verde - Cape Verde je sihronizirana z GMT -1
UTC / GMT
Privzeti časovni pas: GMT -1
Aktualni časovni pas: GMT -1

PREMIK URE NA POLETNI ČAS
(ena ura naprej)
Ni podatkov za tekoče leto.

PREMIK URE NA ZIMSKI ČAS
(ena ura nazaj)
Ni podatkov za tekoče leto.