Točen čas v Banjulu

Ura v Banjulu - Gambija je usklajena z GMT 0
UTC / GMT
Privzeti časovni pas: GMT 0
Aktualni časovni pas: GMT 0

PREMIK URE NA POLETNI ČAS
(ena ura naprej)
Ni podatkov za tekoče leto.

PREMIK URE NA ZIMSKI ČAS
(ena ura nazaj)
Ni podatkov za tekoče leto.