Točen čas v Apiji

Ura v Apiji - Samoa je usklajena z GMT +13
UTC / GMT
Privzeti časovni pas: GMT +13
Aktualni časovni pas: GMT +13

PREMIK URE NA POLETNI ČAS
(ena ura naprej)
29. septembra 2013 ob 3:00 uri po lokalnem času.

PREMIK URE NA ZIMSKI ČAS
(ena ura nazaj)
07. aprila 2013 ob 4:00 uri po lokalnem času.