Točen čas v Alofi

Ura v Alofi - Niue je usklajena z GMT -11
UTC / GMT
Privzeti časovni pas: GMT -11
Aktualni časovni pas: GMT -11

PREMIK URE NA POLETNI ČAS
(ena ura naprej)
Ni podatkov za tekoče leto.

PREMIK URE NA ZIMSKI ČAS
(ena ura nazaj)
Ni podatkov za tekoče leto.