Točen čas v Havani

Ura v Havani - Kuba je sihronizirana z GMT -5
UTC / GMT
Privzeti časovni pas: GMT -5
Aktualni časovni pas: GMT -5

PREMIK URE NA POLETNI ČAS
(ena ura naprej)
13. marca 2015 ob 0:00 uri po lokalnem času.

PREMIK URE NA ZIMSKI ČAS
(ena ura nazaj)
6. novembra 2015 ob 1:00 uri po lokalnem času.